Wat is een Imperator?

Een imperator was een heerser ten tijde van de Romeinse Republiek. Deze positie stond boven die van consul, maar onder die van dictator. Een imperator was iemand die van de senaat het bevel over een leger had gekregen. De titel werd later ook gebruikt door keizers.

De eerste Romeinse Imperator die keizer werd

Keizer Caesar Augustus was de eerste keizer van Rome en behoorde tot een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Hij werd in 63 voor Christus geboren als Gaius Octavius in een patriciërsfamilie in Rome. Zijn oudoom Julius Caesar adopteerde hem in zijn testament, waardoor hij zijn erfgenaam van de naam Julius Caesar werd. Imperator Caesar Augustus herstelde de Republiek als alleenheerser en werd de eerste Princeps (Keizer) van Rome.

Hij lanceerde de eerste grote expansiecampagne van Rome in bijna twee decennia: hij veroverde Egypte en annexeerde het als provincie. Hij begon ook met de kolonisatie van Germanië (Een gebied in Nederland, Duitsland, Polen en Denemarken). Zijn heerschappij was een belangrijk keerpunt in de Romeinse geschiedenis, waarna Rome een keizerrijk werd. Imperator Augustus stierf in 14 na Christus en liet een blijvende erfenis na.

Wat zien we nu nog van het Romeinse keizerrijk

Het Romeinse Rijk was eeuwenlang een van de machtigste rijken ter wereld. Ook al is het meer dan 1500 jaar geleden gevallen, de invloed ervan is nog steeds zichtbaar. Veel moderne landen, vooral in Europa, maakten ooit deel uit van het Romeinse Rijk. De Latijnse taal, de taal van het Romeinse Rijk, wordt nog steeds in veel talen gebruikt. Het Romeinse recht en bestuur waren ook van invloed op de ontwikkeling van moderne democratieën. Het Romeinse Rijk was echt een wereldmacht die een blijvende erfenis achterliet.

Wat is een imperiumImperatorlifestyle

Een imperium is een politieke constructie waarbij een groep of natie het grondgebied van een andere groep of natie controleert. Een imperium kan worden gecreëerd door verovering, waarbij een groep of natie met geweld de controle krijgt over het grondgebied van een andere groep of natie, of door kolonisatie, waarbij een groep of natie controle krijgt over het grondgebied van een andere groep of natie door vestiging.

Het Duitse Imperator passagiersschip

De Duitse Imperator was een groot passagiersschip dat in 1912 in Hamburg, Duitsland werd gebouwd. Ten tijde van haar tewaterlating was zij het grootste schip ter wereld. Het was ontworpen voor trans-Atlantische overtochten en werd geëxploiteerd door de Hamburg Amerika Lijn. De Imperator was iets meer dan een jaar in dienst voordat ze door de Duitse regering werd gevorderd voor gebruik als troepenschip tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze werd tot zinken gebracht door Britse torpedo's in 1918.